Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

evvelinus91
Zgadza się. Nic mi nie wychodzi. Czasami boję się, że wszystko, co robiłam do tej pory, nie miało żadnego sensu. Miewam bardzo realistyczne sny, gwałtownie budzę się w środku nocy i przez jakiś czas nie mogę rozróżnić, co jest rzeczywistością, a co nią nie jest... Coś w tym rodzaju. Rozumiesz, o czym mówię?
— Haruki Murakami, "Sputnik Sweetheart"
Reposted fromfuckyou fuckyou viasixandnine sixandnine
evvelinus91
I łóżko. Łóżko jest moim przyjacielem. Nie ma jak łóżko.
— Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze
evvelinus91
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasixandnine sixandnine
evvelinus91
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry

March 15 2017

evvelinus91
Za dużo się zastanawiasz, a potem nic nie robisz.
— Julio Cortázar, "Gra w klasy"
Reposted frombotaka botaka vianrvc nrvc
evvelinus91
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie vianrvc nrvc
evvelinus91
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty vianrvc nrvc

March 13 2017

evvelinus91
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted fromxalchemic xalchemic viasanitas sanitas
evvelinus91
Ścierają się we mnie dwie skrajne potrzeby, logicznego poukładania klocków i nieustannego zrywania się ze smyczy logiki. Porządku i szaleństwa.
— Danuta Stenka
Reposted fromsanitas sanitas
evvelinus91
- Wiesz, jak to jest, kiedy ma się prawdziwe doły?
- Chodzi ci o chandrę?
- Nie
- Chandrę masz, kiedy pada, albo kiedy przytyjesz parę kilo. Jesteś po prostu przygnębiony i tyle. Prawdziwe doły to coś strasznego. Czujesz lęk, zlewa cię zimny pot i nie wiesz nawet, czego się boisz. Wiesz, że zaraz zdarzy się coś strasznego, ale nie wiesz co. Miewasz takie uczucie?
— Truman Capote - Śniadanie u Tiffany'ego
Reposted fromIriss Iriss viasanitas sanitas
evvelinus91

"Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę."

— Denis Diderot
Reposted fromjanka89 janka89 viaBalladyna Balladyna
evvelinus91
-Mam wrażenie,że Ty tylko udajesz szczęśliwą,a wewnątrz jesteś bardzo smutna.
— ktoś mnie przejrzał
Reposted fromweightless weightless viaBalladyna Balladyna
evvelinus91
Reposted fromRynn Rynn viaBalladyna Balladyna

March 07 2017

evvelinus91
3511 ed10 400
Reposted fromladygrey ladygrey viamidnightlover midnightlover
evvelinus91
"Lubię sobie posiedzieć. W ogóle lubię po prostu sobie być. W tym sensie, że nie od razu robić jakieś zamieszanie wokół siebie. Nie zacieszać. Nie otaczać się na siłę ludźmi po to, żeby mieć takie poczucie szumu, który sprawi, że będę czuła, że żyję. Potrafię czuć, że żyję, kiedy siedzę po cichu.
— Katarzyna Nosowska
evvelinus91
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viamidnightlover midnightlover
evvelinus91
Nie oceniaj ludzi po zachowaniu w tłumie. Poczekaj, aż zobaczysz jacy są w chwili, gdy robi się późno i cicho.
Reposted fromirmelin irmelin viamidnightlover midnightlover

February 24 2017

evvelinus91
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viabe-yourself be-yourself
evvelinus91
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’

July 10 2015

evvelinus91
7023 ca72 400
Reposted byimpatientzamknioczynoti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl